Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører saksområdene teknisk, dvs. eiendomsforvaltning, miljø, næring, landbruk i kommunen, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor disse saksområdene.
Utvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører disse spørsmål. Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling Medlemmer
Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling
Navn Rolle Parti
Hans Nystad Leder Arbeiderpartiet
Anders Somby jr. Nestleder Johtiidsámiid Listu
Frøydis Andersen Linseth Medlem Arbeiderpartiet
Anne Toril Eriksen Balto Medlem Senterpartiet
Bjarne Rikardsen Medlem Senterpartiet
Nina Nedrejord Barnas representant
Håkon Bysheim Varamedlem Høyre
Eli Julianne Dalseng Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Olav Sara Nikkinen Varamedlem Arbeiderpartiet
Mari Johnsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Johan Samuel Nedregård Varamedlem Høyre
Lars Persen Gaup Varamedlem Senterpartiet
Gunn Anita Skoglund Sara Varamedlem Senterpartiet
Helge Borud Varamedlem Kristelig Folkeparti
Gunn Anette Anti Aslaksen Varamedlem Senterpartiet