Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 2019-2023

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører saksområdene teknisk, dvs. eiendomsforvaltning, miljø, næring, landbruk i kommunen, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor disse saksområdene.
Utvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører disse spørsmål. Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 2019-2023 Medlemmer
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 2019-2023
Navn Rolle Parti
Kjell Magne Grønnli Leder Arbeiderpartiet
Anders Somby jr. Nestleder Johtiidsámiid Listu
Anna Ravna Gaup Medlem Sámeálbmot Bellodat
Berit Anita Buljo Anti Medlem Senterpartiet
Bjarne Rikardsen Medlem Senterpartiet
Barnas representant
Jan Idar Somby Varamedlem Arbeiderpartiet
Johan Sammol Nedrejord Varamedlem Høyre
Eli Julianne Dalseng Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Daniel Eikjok Varamedlem Arbeiderpartiet
Nina Nedrejord Varamedlem Arbeiderpartiet
Lars Persen Gaup Varamedlem Senterpartiet
Áile Guttorm Eriksen Varamedlem Senterpartiet
Thoralf Henriksen Varamedlem Karasjoklista
Per John Aslaksen Anti Varamedlem Senterpartiet