Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling 2019-2023

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører saksområdene teknisk, dvs. eiendomsforvaltning, miljø, næring, landbruk i kommunen, og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor disse saksområdene.
Utvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører disse spørsmål. Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegeringsreglementet. 

Oversikt over medlemmer i hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling finner du her