Hovedutvalg for Oppvekst, utdanning, språk og kultur

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører oppvekst, utdanning, språk og kultur og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområdene.
Det gjelder saksområdene som berører skoler, barnehager, PP-tjenesten, SFO og kulturskolen.
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegerinsreglementet. 

Medlemmer
Hovedutvalg for Oppvekst, utdanning, språk og kultur
Navn Rolle Parti
Mette Anti Gaup Leder Johttiisámiid listu
Klemet Amund Eira Nestleder Arbeiderpartiet
Anna Ravna Gaup Medlem Sámeálbmot Bellodat
Anni Østby Medlem Senterpartiet
Lemet Ailu Boine Medlem Senterpartiet
Anne Helene Moeng Saari Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Laila Katrine Holmestrand Varamedlem Johttiidsámiid Listu
Kirsten Appfjell Varamedlem Johttiidsámiid Listu
Juhan Danel Gaup Varamedlem Arbeiderpartiet
Karl Teigen Varamedlem Høyre
Berit Dagny Johnsen Varamedlem Senterpatiet
Runar Balto Varamedlem Kristelig Folkeparti
Bjarne Rikardsen Varamedlem Senterpartiet
Charlotte Iselin Mathisen Varamedlem Senterpartiet