Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører oppvekst, utdanning, språk og kultur og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområdene.
Det gjelder saksområdene som berører skoler, barnehager, PP-tjenesten, SFO og kulturskolen.
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegerinsreglementet. 

Oversikt over medlemmer i hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur finner du her