Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur

Hovedutvalget har et særskilt ansvar for å arbeide med de av kommunens mål som berører oppvekst, utdanning, språk og kultur og forberede og innstille i saker som skal behandles i formannskapet og kommunestyret innenfor saksområdene.
Det gjelder saksområdene som berører skoler, barnehager, PP-tjenesten, SFO og kulturskolen.
Videre skal utvalget behandle saker etter kommunestyrets nærmere bestemmelse, bl.a. saksområder som er særskilt nevnt i delegerinsreglementet. 

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur 2019-2023 Medlemmer
Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur 2019-2023
Navn Rolle Parti
Mette Anti Gaup Leder Johttiisámiid listu
Kjell Olav Guttorm Nestleder Sámeálbmot Bellodat
Klemet Amund Eira Medlem Arbeiderpartiet
Berit Dagny Johnsen Medlem Senterpartiet
Jovna Ailo S. Anti Medlem Karasjoklista
Renate Simonsen Varamedlem Arbeiderpartiet
Torger Máhtte Somby Sandvik Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Kirsten Appfjell Varamedlem Johttiidsámiid Listu
Berit Regine Laiti Varamedlem Arbeiderpartiet
John Arne Dahl Varamedlem Arbeiderpartiet
Nils Torfinn Balto Varamedlem Senterpartiet
Ingrid Andrine Hansen Varamedlem Senterpartiet
Linda Anette Krokmo, Varamedlem Karasjoklista
Sarah Mariell Hansen Balto Varamedlem Senterpartiet