Ungdomsrådet

Ungdomsrådet 2022-23 sammen med ordfører Svein A. Somby

Ungdomsrådet skal gi råd til kommunen slik at kommunestyret har bedre grunnlag for sine avgjørelser.

  • Ungdomsrådet skal være talerøret til ungdommen overfor politikere og ha et rådgivende rolle for kommunen.
  • Ungdomsrådet skal være høringsinstans i saker som har konsekvenser for ungdom.
  • Ungdomsrådet skal inspirere ungdom i Karasjok til å delta i demokratiske prosesser og engasjere ungdom i praktisk politisk arbeid.
  • Ungdomsrådet skal fremme forslag til aktiviteter, skape ideer og sammen med andre organer arbeide for nye tiltak til beste for ungdom
  • Ungdomsrådet skal representere og uttale seg på vegne av ungdommen i Karasjok.
  • Ungdomsrådet er partipolitisk uavhengig 

Oversikt over medlemmer og varamedlemmer i ungdomsrådet

Artikkelliste