Utmarksutvalg

Kommunestyret har 14.12.2017 opprettet Utmarksutvalg som et fagutvalg underlagt Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling.
Utvalget har følgende mandat:
- Behandle dispensasjoner etter Loven om motorferdsel med lokale og nasjonale forskrifter
- Alle saker som dette utvalget behandler skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 om prinsipper for offentlig beslutningstaking
- Utvalget kan gi uttalelser i saker innen ansvarsområder som: næring, fiske, vann- og vassdrag og friluft
 

Oversikt over medlemmer i utmarksutvalget finner du her