Utmarksutvalg

Kommunestyret har 14.12.2017 opprettet Utmarksutvalg som et fagutvalg underlagt Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling.
Utvalget har følgende mandat:
- Behandle dispensasjoner etter Loven om motorferdsel med lokale og nasjonale forskrifter
- Alle saker som dette utvalget behandler skal vurderes opp mot Naturmangfoldlovens §§ 8 til 12 om prinsipper for offentlig beslutningstaking
- Utvalget kan gi uttalelser i saker innen ansvarsområder som: næring, fiske, vann- og vassdrag og friluft
 

Utmarksutvalget 2015-2019 Medlemmer
Utmarksutvalget 2015-2019
Navn Rolle Parti
Kjell Magne Grønnli Leder Arbeiderpartiet
Solveig Boine Nikkinen Medlem Arbeiderpartiet
Katarina Påve Gaup Medlem Johttiidsámiid listu
Bjarne Rikardsen Medlem Senterpartiet
Gunn Anette Anti Aslaksen Medlem Senterpartiet
Johan Samuel Nedrejord Varamedlem Høyre
Anne Ravna Gaup Varamedlem Sámeálbmot Bellodat
Klemet Amund Eira Varamedlem Arbeiderpartiet
Leif Anders Somby Varamedlem Johttiidsámiid Listu
Jan Idar Somby Varamedlem Karasjok Lista
Lars Persen Gaup Varamedlem Senterpartiet
Sissel Gaup Varamedlem Karasjok Lista