Kommunestyret 2015-2019

Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyrets sammensetning er gitt ved kommunevalget. Ordføreren velges for fire år, og i formannskap og utvalg velges medlemmer av/blant kommunestyrets faste medlemmer.
 

Rådmannen er ansvarlig for at vedtak i kommunestyret blir iverksatt jr. Kommuneloven § 23.2.


Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen. 
Kommunestyret treffes det vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyrets valgperiode er fire år.

Politiske partier

Kommunestyret i Kárášjohka Karasjok har 19 medlemmer fordelt 
på følgende partier/grupper i valgperioden 2015 - 2019:

- Det Norske Arbeiderparti (AP) - 7 medlemmer
- Senterpartiet (SP) - 6 medlemmer 
- Sámeálbmot Bellodag / Safolkets parti (SáB) - 1 medlem
- Johttiidsámiid listu (JSL) - 1 medlem 
- Høyre (H) - 1 medlem
- Karasjok Lista Kárášjot` Lista (KL) - 2 medlemmer
- Kristelig Folkeparti (KrF) - 1 medlem

Kommunestyret Medlemmer i kommunestyret
Kommunestyret
Navn Rolle Parti
Svein Atle Somby Arbeiderpartiet Ordfører/leder
Vivian Boine Arbeiderpartiet Medlem
Kjell Magne Grønnli Arbeiderpartiet Medlem
Frøydis Andersen Lindseth Arbeiderpartiet Medlem
Knut Johnsen Arbeiderpartiet Medlem
Berit Astrid Utsi Arbeiderpartiet Medlem
Jan Egil Høgden Arbeiderpartiet Medlem
Anne Toril Eriksen Balto Senterpartiet Medlem
Amund Peder Teigmo Senterpartiet Medlem
Hege Anita Joks Senterpartiet Medlem
Anni Østby Senterpartiet Medlem
Geir Ole Fredeng Senterpartiet Medlem
Gunn Anita Skoglund Sara Senterpartiet Medlem
John Nystad Sámeálbmot Bellodat Varaordfører
Mette Anti Gaup Johttiidsámiid Listu Medlem
Torgrim Fredeng Kemi Høyre Medlem
Sissel Gaup Karasjok Lista Medlem
Magnar Aslaksen Karasjok Lista Medlem
Anne-Marit Eira Anti Kristelig Folkeparti Medlem
Juhan Danel Gaup Arbeiderpatiet Varamedlem
Mari Johnsen Arbeiderpartiet Varamedlem
Ragnhild Varsi Dahl Arbeiderpartiet Varamedlem
Klemet Amund Eira Arbeiderpartiet Varamedlem
May Helen Schanche Arbeiderpartiet Varamedlem
Berit Anni Grenserud Somby Arbeiderpartiet Varamedlem
Piera Mosebakken Arbeiderpartiet Varamedlem
Berit Alette Utsi Eira Arbeiderpartiet Varamedlem
Hans Ingvald Hansen Arbeiderpartiet Varamedlem
Anders Kleppe Arbeiderpartiet Varamedlem
Lars Persen Gaup Senterpartiet Varamedlem
Nils Torfinn Balto Senterpartiet Varamedlem
Supatra Kotisen Henriksen Senterpartiet Varamedlem
Anders Nils Utsi Senterpartiet Varamedlem
Lemet Ailu Boine Senterpartiet Varamedlem
Nils Rolf Johnsen Senterpartiet Varamedlem
Gudrun Balto Senterpartiet Varamedlem
Arne Kristian Balto Senterpartiet Varamedlem
Per Henrik Guttorm Senterpartiet Varamedlem
Anna Ravna Gaup Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Asta Mitkija Balto Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Gudrun Eriksen Lindi Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Laila Katrine Holmestrand Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Anders Somby jr Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Kirsten Appfjell Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Per John Aslaksen Anti Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Anne Louise Næss Gaup Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Johan Samuel Nedrejord Høyre Varamedlem
Håkon Bysheim Høyre Varamedlem
Lemet Ande Utsi Høyre Varmedlem
Anders Isak Nedrejord Høyre Varamedlem
Jan Idar Somby Karasjok Lista Varamedlem
John Magnus Nedregård Karasjok Lista Varamedlem
Siv-Anita Aslaksen Karasjok Lista Varamedlem
Ragnhild Kildedam Maurstad Karasjok Lista Varamedlem
Margrethe Anti Karasjok Lista Varamedlem
Ann Solveig Nystad Kristelig Folkeparti Varamedlem
Runar Balto Kristelig Folkeparti Varamedlem
Leif Petter Grønmo Kristelig Folkeparti Varamedlem
Helge Borud Kristelig Folkeparti Varamedlem