Kommunestyret

Grunnlaget for demokratiet er at det hvert fjerde år holdes valg. Kommunestyrets sammensetning er gitt ved kommunevalget. Ordføreren velges for fire år, og i formannskap og utvalg velges medlemmer av/blant kommunestyrets faste medlemmer.
 

Rådmannen er ansvarlig for at vedtak i kommunestyret blir iverksatt jr. Kommuneloven § 23.2.


Kommunestyret er det øverste politiske organ i kommunen. 
Kommunestyret treffes det vedtak på vegne av kommunen så langt ikke annet følger av lov eller delegasjonsvedtak.
Kommunestyrets valgperiode er fire år.

Politiske partier

Kommunestyret i Kárášjohka Karasjok har 19 medlemmer fordelt 
på følgende partier/grupper i valgperioden 2019 - 2023:

- Det Norske Arbeiderparti (AP) - 7 medlemmer
- Senterpartiet (SP) - 6 medlemmer 
- Sámeálbmot Bellodag / Safolkets parti (SáB) - 2 medlem
- Johttiidsámiid listu (JSL) - 1 medlem 
- Høyre (H) - 1 medlem
- Karasjok Lista Kárášjot` Lista (KL) - 2 medlemmer
 

Kommunestyret 2019-2023
Navn Rolle Parti
Svein Atle Somby Arbeiderpartiet Ordfører/leder
Lilija S. Hansen Arbeiderpartiet Medlem
Jan Idar Somby Arbeiderpartiet Medlem
Kjell Magne Grønnli Arbeiderpartiet Medlem
Nils Daniel Eikjok Arbeiderpartiet Medlem
Berit Astrid Utsi Arbeiderpartiet Medlem
Klemet Amund Eira Arbeiderpartiet Medlem
Anni Østby Senterpartiet Medlem
Per John Anti Senterpartiet Medlem
Dag Nedrejord Senterpartiet Medlem
Kirsten Inger Anti Senterpartiet Medlem
Gunn Anita Skoglund Sara Senterpartiet Medlem
Kenneth Eliassen Senterpartiet Medlem
John Nystad Sámeálbmot Bellodat Varaordfører
Kjell Olav Guttorm Sámeálbmot Bellodat Medlem
Mette Anti Gaup Johttiidsámiid Listu Medlem
Torgrim Fredeng Kemi Høyre Medlem
Magnar Aslaksen Karasjok Lista Medlem
Jovna Ailo Anti Karasjok Lista Medlem
Vivian Boine Arbeiderpartiet Varamedlem
Renate Aspeli Simonsen Arbeiderpartiet Varamedlem
Anders Kleppe Arbeiderpartiet Varamedlem
Berit Anni Grenserud Somby Arbeiderpartiet Varamedlem
Ole Isak Strømeng Arbeiderpartiet Varamedlem
Eldbjørg Mathisen Arbeiderpartiet Varamedlem
John Tor Gaup Arbeiderpartiet Varamedlem
Karin Adele Sæther Arbeiderpartiet Varamedlem
Tia Emilie Galmaja Farvelund Arbeiderpartiet Varamedlem
Lars Persen Gaup Senterpartiet Varamedlem
Berit Dagny Johnsen Senterpartiet Varamedlem
Hege Anita Joks Senterpartiet Varamedlem
Nils Torfinn Balto Senterpartiet Varamedlem
Roald Fridtjof Isaksen Senterpartiet Varamedlem
Roald Andreas Iŋga Senterpartiet Varamedlem
Joachim Utsi Olsen Senterpartiet Varamedlem
Bjarne Rikardsen Senterpartiet Varamedlem
Johan Mathis Gaup Senterpartiet Varamedlem
Jan Morten Simonsen Utsi Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Anna Ravna Gaup Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Torger M. Somby-Sandvik Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Laila Somby Sandvik Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Klemet Ingolf Kildedam Sámeálbmot Bellodat Varamedlem
Anders Somby jr Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Maret Laila Anti Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Niillas Jovnna Anti Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Leif Anders Somby Johttiidsámiid Listu Varamedlem
Johan Samuel Nedrejord Høyre Varamedlem
Svein-Tore Vågå Kåven Høyre Varamedlem
Are Nedrejord Høyre Varmedlem
Håkon Bysheim Høyre Varamedlem
Linda Anette Turi Krokmo Karasjok Lista Varamedlem
Berit Kirsten Sara Karasjok Lista Varamedlem
Riitta Marjatta Rasmus Karasjok Lista Varamedlem
Kai Helge Aslaksen Karasjok Lista Varamedlem
Elena Javo Karasjok Lista Varamedlem