Ordfører i Karasjok

Ordfører Svein Atle Somby Kjell H. Sæther   

Svein Atle Somby

Vervet:

Ordfører er den fremste tillitsmann blant de folkevalgte i en kommune og møteleder for kommunestyret. Ordføreren velges fra og av de folkevalgte, og velges for 4 år av gangen. Ordføreren er kommunens rettslige representant, hvilket betyr at ordfører underskriver på kommunens vegne når denne myndighet ikke er overdratt til andre. 

Ordføreren har møte og talerett i alle kommunale organer, men har bare stemmerett og forslagsrett hvis han/hun er valgt medlem.

Ordføreren ivaretar også en rekke representasjonsoppgaver. I Karasjok kommune har vi ordfører på heltid.

Kontaktinfo

Svein Atle Somby
Ordfører
E-post
Mobil 92 24 26 66