Årsberetning, kvartalsrapport og finansrapport

Her finner du informasjon om årsberetning, kvartalsrapportering og ulike finansrapporter i kommunen vår.

Årsberetning

Årsberetningen skal gi en tilbakemelding på hvordan arbeidet med å nå målene har gått i det foregående året, og gi korrigerende innspill som tas med i neste års budsjett/økonomiplanprosess.

Årsrapport og årsregnskap 2022
Årsrapport og årsregnskap 2021
Årsberetning og årsmelding 2020 (PDF, 2 MB)

 

Kvartalsrapport

Kommunedirektøren rapporterer hvert kvartal kommunens økonomiske status tilbake til politikerne. Disse kvartalsrapportene skal vise og forklare eventuelle avvik mot budsjett og prognoser for hvordan økonomien er forventet å utvikle seg frem mot slutten av året. Kvartalsrapportene inneholder avvikstabeller og en skriftlig rapport fra alle enheter.

2023
3. kvartalsrapport 2023
2. kvartalsrapport 2023
1. kvartalsrapport 2023

 

2022
1. kvartalsrapport 2022 
2. kvartalsrapport 2022
3. kvartalsrapport 2022

 

2021
1. kvartalsrapport 2021
2. kvartalsrapport 2021
3. kvartalsrapport 2021

 

Finansrapporter

Finansrapport for alle lån per 12.10.2022, Karasjok kommune.  (PDF, 649 kB)
Denne rapporten gir en oversikt over sentrale nøkkeltall og utviklingen for gjeldsporteføljen i Karasjok kommune-Karasjoga gielda. Alle beløp vises i NOK.