Eierskapsmelding

Karasjok kommune har eierskap i kommunale foretak, interkommunale selskaper, stiftelser og aksjeselskap.