Handlings- og økonomiplaner, årsbudsjett

Her finner du informasjon om Karasjok kommunes handlings- økonomiplan og budsjett.

God økonomisk oversikt og tydelige budsjetter er svært viktige deler av en kommunes styringsgrunnlag. Hvert år i desember vedtas en rullerende økonomiplan for de kommende fire år. 

2024

Handlings- og økonomiplan 2024-2024, årsbudsjett 2024

Fra 2023 er Handlings- og økonomiplan (HØP) en integrering av kommuneplanens handlingsdel og økonomiplanen. HØP viser hvordan visjon, satsningsområder mål og og strategier i kommuneplanens samfunnsdel skal følges opp. HØP oppfyller alle kommunelovens bestemmelser for økonomiplaner/årsbudsjett, samt plan- og bygningslovens krav til innhold i kommuneplanens handlingsdel. 

 

2023

Handlings- og økonomiplan 2023-2026, årsbudsjett 2023

2022
Økonomiplan 2022-2025 og årsbudsjett 2022

2021
Økonomiplan 2021-2024 og årsbudsjett 2021