Politisk ledelse

Kommunens politiske organisering er bygd opp etter hovedutvalgsmodellen. I tillegg til de lovbestemte utvalgene kommunestyre og formannskap, har kommunen 3 hovedutvalg:

Hovedutvalg for Omsorg og sosiale tjeneste
Hovedutvalg for Oppvekst, utdanning og kultur
Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling

På denne siden finner du informasjon om ledelse i de forskjellige politiske organer.

Politisk ledelse:

Ordfører Svein Atle Somby
Arbeiderpartiet
Telefon 922 42 666
e-post: svein.atle.Somby@karasjok.kommune.no 

Varaordfører John Nystad
Sámeálbmot Bellodat
Telefon: 920 79 730
e-post: john.nystad@karasjok.kommune.no 

Hovedutvalgs ledere:

Hovedutvalg for Omsorg og sosiale tjenester
Anders Kleppe
Arbeiderpartiet
Telefon: 408 50 653
e-post: anders.kleppe@karasjok.kommune.no 
 

Hovedutvalg for Oppvekst, utdanning og kultur
Mette Anti Gaup
Johttiidsámiid Listu
Telefon: 952 80 369
e-post: mette.anti.gaup@karasjok.kommune.no

Hovedutvalg for Miljø, plan og samfunnsutvikling
Hans Nystad
Arbeiderpartiet
Telefon: 970 90 933
e-post: hans.nystad@karasjok.kommune.no