Politisk ledelse

Kommunens politiske organisering er bygd opp etter hovedutvalgsmodellen. I tillegg til de lovbestemte utvalgene kommunestyre og formannskap, har kommunen 3 hovedutvalg:

Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, utdanning og kultur
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

På denne siden finner du informasjon om ledelse i de forskjellige politiske organer.

Politisk ledelse:

Ordfører Svein Atle Somby
Arbeiderpartiet
Telefon 922 42 666
e-post: svein.atle.Somby@karasjok.kommune.no 

Varaordfører John Nystad
Sámeálbmot Bellodat
Telefon: 920 79 730
e-post: john.nystad@karasjok.kommune.no 

Hovedutvalgs ledere:

Hovedutvalg for helse og omsorg:
Are Nedrejord
Høyre
Telefon: 911 49 562
e-post: are.nedrejord@karasjok.kommune.no 
 

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Mette Anti Gaup
Johttiidsámiid Listu
Telefon: 952 80 369
e-post: mette.anti.gaup@karasjok.kommune.no

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Kjell Magne Grønnli
Arbeiderpartiet
Telefon: 411 60 379
e-post: kjell.magne.grønnli@karasjok.kommune.no