Politisk ledelse

Kommunens politiske organisering er bygd opp etter hovedutvalgsmodellen. I tillegg til de lovbestemte utvalgene kommunestyre og formannskap, har kommunen 3 hovedutvalg:

Hovedutvalg for helse og omsorg
Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling

På denne siden finner du informasjon om ledelse i de forskjellige politiske organer.

Politisk ledelse:

Ordfører Svein Atle Somby
Arbeiderpartiet
Telefon 922 42 666
e-post: svein.atle.Somby@karasjok.kommune.no 

Varaordfører Mathis Nilsen Eira
Politisk uavhengig
Telefon: 992 75 980
e-post: mathis.nilsen.eira@karasjok.kommune.no

Hovedutvalgs ledere:

Hovedutvalg for helse og omsorg:
Ragnhild Nystad 
Politisk uavhengig
Telefon: 909 37 611
e-post: ragnhild.lydia.nystad@gmail.com

Hovedutvalg for oppvekst, utdanning, språk og kultur
Nils Ailo Anti
Politisk uavhengig
Telefon: 916 51 852
e-post: nils.ailo.anti@karasjok.kommune.no

Hovedutvalg for miljø, plan og samfunnsutvikling
Kjell Olav Guttorm
Arbeiderpartiet
Telefon: 415 40 720
e-post: kjell.olav.guttorm@karasjok.kommune.no