Egenbetalingssatser

Nye egenbetalingssatser vedtatt av kommunestyret i desember 2023.

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor. 
Vedtatte kommunale gebyrer for 2024

Dagsenter:

Dagsenter for hjemmeboende demente og eldre. Prisen inkluderer frokost, kaffe og middag

  • Med transport: 277 kr/dag
  • Uten transport: 224 kr/dag

Opphold i sykehjem:

Velferdsteknologi - Trygghetsalarm:

  • Månedsleie: 283 kroner/måned
  • Installasjon (engangsavgift): 614 kroner
  • Erstatning av tapt/ødelagt velferdsteknologi: 283 kroner 

Praktisk bistand (f.eks: hjemmehjelp)

Tabellen nedenfor viser hva du maksimalt skal betale per måned for hjemmehjelp, basert på årlig inntekt.

Årlig inntekt

Maksimal timesats (månedssats)

0 – 202 702 (<2G)

220 kroner pr. måned

202 702 – 304 053 (2-3 G)

187 kroner pr. time

maksimal kostnad pr måned 2805,-

304 053 – 405 404 (3-4 G)

225 kroner pr. time

maksimal kostand pr måned 3375,-

405 404 – 506 775 (4-5 G)

298 kroner pr. time

maksimal kostand pr måned 4470,-

> 506 755 (> 5G)

413 kroner pr. time

maksimal kostand pr måned 6195,-

 

  • Driftsutgifter ved bruk av nødvendig utstyr ved praktisk bistand (vaskemidler o.l.): 72 kroner pr. gang
  • Følgetjeneste: Ledsager til lege eller laboratorium: Regnes som praktisk bistand

Matombringing/middag:

Pris per middag: 169 kroner. Prisen inkluderer 6 kroner for frakt.