Ergoterapi

Formålet med ergoterapi er personers deltagelse og inkludering i samfunnet. Ergoterapi skal muliggjøre hverdagslige og meningsfulle aktiviteter gjennom tiltak rettet mot personen selv eller omgivelsene.  

Målet for tjenesten 

Ergoterapeuter bidrar til å finne løsninger når det oppstår gap mellom helse og hverdagens krav.  

Ergoterapeuten: 

- Gir veiledning i forhold til bolig og boligendring 

- Bistår mennesker med nedsatt syn og/eller hørsel  

- Fremmer aktivitetsutførelse med funksjonstrening og ved å tilrettelegge omgivelsene (deltakelse og tilhørighet) 

- Formidler og tilpasser tekniske hjelpemidler og velferdsteknologi 

- Tilrettelegger de fysiske omgivelsene hjemme, i barnehagen, på skolen og på arbeidsplassen 

- Rehabilitering/habilitering både på institusjon, men også hjemme 

- Bistår med søknader til NAV hjelpemiddelsentralen 

Hvem kan få ergoterapi

- Alle som på grunn av nedsatt funksjonsevne har utfordringer med hverdagslivets aktiviteter, uavhengig om du er hjemmeboende, er på sykehjem/omsorgsbolig, skole eller barnehage.  

- Personer i alle aldre 

- Personer som trenger mer omfattende tilrettelegging av omgivelsene enn det som kan ordnes via korttidslån eller bestillingsordningen. 

Tjenesten omfatter også

Kommunens korttidslager av hjelpemidler og samarbeid med Service teknikker som har ansvar for montering, reparasjon og vedlikehold av hjelpemidler som leveres av NAV hjelpemiddelsentral, samt å kjøre ut og hente ved opphørt behov.  

Tjenesten omfatter ikke 

Bistand til personer som kun har behov for tilrettelegging av arbeidsplass, i slike tilfeller kan bedriftshelsetjenesten benyttes. 

Hva kan du forvente av oss 

- Vi overholder vår taushetsplikt og du møtes med respekt 

- Ut fra kartleggingen vil ergoterapeut foreslå tiltak i forhold til dine mål og behov 

Hva vi forventer av deg 

- Aktiv deltakelse og ansvar for å fremme helse og mestring 

- Du medvirker i forhold til målsetning og utforming av tiltak 

Ansatte i Karasjok kommune vil i tjenesteutførelsen følge bestemmelser i Arbeidsmiljøloven. I den forbindelse ber vi om at i hus hvor det røykes luftes godt ut før personell er ventet, og at det ikke røykes i boligen når ergoterapeuten utfører sitt arbeid. Hjelperen må ikke utsettes for unødvendig risiko ved adkomst til boligen, for eksempel bør hunder være i bånd. 

Pris for tjenesten 

Tjenesten er gratis

Kontaktinfo

Ragnhild K. Maurstad
Ergoterapeut
E-post
Telefon 97 59 12 66