Jordmortjenesten

Jordmor

Beskrivelse av tjenesten     

Alle gravide har rett til svangerskapsomsorg hos jordmor. Tilbudet er gratis og skal sørge for at du får råd og veiledning, slik at både du og barnet har det best mulig. 

Jordmortjenesten i Karasjok består av både kontortid og hjemmevaktordning.

Lege henviser til første gangs besøk hos jordmor. 

 

Målet for tjenesten 

Formålet med tjenesten er:  

  • Å forbygge medfødte og ervervede sykdommer 
  • Å fremme fysisk, psykisk og sosial helse 

 

Jordmorens oppgaver: 

  • Foreta kontroll av svangerskapets utvikling 
  • Gir rådgivning og veiledning om helsefremmende levevaner under og etter svangerskapet 
  • Gir støtte og veiledning 
  • Er en samtalepartner 

 

Jordmor følger opp de gravide foreldrene ved jevnlige besøk på jordmor kontoret som er på helsesenteret i andre etasje på helsesenteret. 

  

Målgruppe 

Gravide 

 

Tjenesten omfatter også 

Jordmor følger også fødende til sykehus i forbindelse med fødsel. Forutsetningen er at hun har hjemmevakt når transport behovet melder seg. 

Kontaktinfo

Wenche Nordsletta
Jordmor
E-post
Telefon 97 56 41 40