Jordmortjenesten

Jordmortjenesten

Jordmortjenesten i Karasjok består av både kontortid og hjemmevaktordning. Ved første gangs besøk hos jordmor, må du selv ta kontakt.
Jordmor treffes på telefon 784 68517 eller telefon 975 64140

Tjenesten er regulert av kommunehelsetjenesteloven § 1-3 og forskrift om helsestasjonsvirksomhet.

Formålet med tjenesten er:
Å forebygge medfødte og ervervede sykdommer
Å fremme fysisk, psykisk og sosial helse

Jordmoren oppgaver:
• foretar kontroll av svangerskapets utvikling
• gir rådgivning og veiledning om helsefremmende levevaner under og etter svangerskapet.
• Gir støtte og veiledning
• Er en samtalepartner

Jordmor følger opp de gravide foreldrene ved jevnlige besøk på jordmorkontoret som er på helsesenteret i den tidligere kontorfløyen.

Jordmor følger også fødende til sykehus i forbindelse med fødsel. Forutsetningen er at hun har hjemmevakt når transportbehovet melder seg.

Kontaktinfo

Wenche Nordsletta
Jordmor
E-post
Mobil 975 64 140