Legetjenesten

Legetjenesten yter kurativ og forebyggende helsehjelp til pasienter. Åpningstiden i legetjenesten er kl 08.00- 15.30.
Utenom den ordinære åpningstiden og i helger og høytider, har kommunen legevaktberedskap. Legevaktberedskapen utenom åpningstiden betjenes av legevakttelefonen 78 46 87 90 og 116 117
Legetjenesten består av fire leger, to kontorpersonell i resepsjonen/ mottaket, laboratorietjeneste og skiftestue.

I den ordinære åpningstiden er det reservert telefontid kl. 11.30-12.00. Pasienten kan da ringe og avtale samtale med sin fastlege. Pasienten registreres på fastlegens telefonliste og fastlegen ringer til pasienten.
 

Samisktalende tolk:
Pasienter som har behov for samisktalende tolk bør oppgi dette ved timebestilling for på denne måten å sikre best mulig service.

Pris:
Reguleres etter eget taksthefte, avhengig av type behandling og henvendelse i henhold til tariff avtalen. Pris informasjonsplakater er synlige på helseavdelingen

Time bestilling

Ta kontakt på telefon 78468500 for time bestilling mellom 0830 og 1500. Det er også mulig å bestille time og resepter på fastemedisiner på SMS se egen info om dette.


Avbestilling av time:
Dersom avbestilling av legetime skjer mindre enn ett døgn før timen, belastes pasienten med full betaling.

 

HelseRespons - Bestill time/resept med SMS

Det er mange som ønsker å nå oss og det kan ta litt tid å komme gjennom. Om du vil gjøre det enkelt og spare tid kan du benytte vårt SMS køfristystem.

Karasjok legestasjon benytter "HelseRespons" for å forenkle første kontakt med legekontoret. Dette sparer pasient for kostbar ventetid i telefonen og gir legekontoret forbedret tilgjengelighet.

Systemet er beregnet for en enkel hanvendelse til et legekontor. Ved problemstillinger som krever dialog bør parienten ringe legekontoret på telefon 784 68 500.

Bestilling av time:
KARASJOK
Navnet ditt, fødselsdatoen din, grad av hast og send melding til telefonnummer 2097.
Melding kan se slik ut: KARASJOK Ola Hansen 071078 ønsker time gjerne i neste uke.

Avbestilling time eller endre timeavtale:
Ring eller send KARASJOK navnet ditt og fødselsdato med avbestillingen eller ønsket om endring av time, send til telefonnummer 2097.
Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet.

Bestilling av resepter på faste medisiner:
SMS dersom du bestiller resept på faste medisiner:
KARASJOK Ola Hansen 071078 Resept Albyl-e 75 mg.
Send til telefonnummer 2097.
Husk å oppgi styrke på den medisinen du bestiller!

Tjenesten koster kr. 6,- pr mottatt melding (x 2-3 meldinger). Du kan sende meldingen når som helst på døgnet.

 

 

 

 

Kontaktinfo

Mottak - Skranken
Telefon 78 46 85 00
Legevakt Døgnåpent
Telefon 78 46 87 90
Mobil 116117