Legetjenesten

Legestasjonen

Kontakt informasjon: 

Åpningstiden for legestasjonen er kl. 08:00-15:30. 

Åpningstid i resepsjonen for telefon er kl. 08.30-14.00.

Åpningstid i resepsjonen for publikum er kl. 09.00 - 14.00.

Ring mellom kl. 11.00 – 11.30 for å bestille telefontid hos legen.

Telefon: 78468500  

Man kan også bestille ordinær legetime og fornye resepter via sms til HelseRespons, tjenesten koster kr. 6,- pr

mottatt melding (x 2-3 meldinger). Du kan sende melding når som helst på døgnet.  

 

Bestilling av ordinær legetime;

KARASJOK           

Navnet ditt, fødselsdatoen din, grad av hast og send melding til telefonnummer 2097. Melding kan se slik ut: KARASJOK Ola Hansen 071078 ønsker time gjerne til neste uke.

 

Avbestilling time eller endre timeavtale;

Ring eller send KARASJOK navnet ditt og fødselsdato med avbestilling eller ønsket om endring av time, send til telefonnummer 2097. Dette må skje innen 24 timer før konsultasjonen skal finne sted, ellers blir timen belastet med full betaling.

 

Bestilling av resepter på faste medisiner;

SMS dersom du bestiller resepter på faste medisiner:

KARASJOK Ola Hansen 071078 Resept på Albyl-e 75 mg. Send til telefonnummer 2097.

Husk å oppgi styrke på den medisinen du bestiller!   

 

PasientPost – Norges digitale postkasse for helse

Du mottar et varsel per e – post, SMS eller i HelseRespons appen når legen har sendt deg en melding i PasientPost. Klikk på linken du får tilsendt og logg deg inn med Bank ID i PasientPost for å lese meldingen. Innlogging fungerer på alle plattformer. Du kan enkelt åpne din PasientPost fra mobil, nettbrett eller PC. Slik har du alltid din helseinformasjon lett tilgjengelig uansett hvor du er. Alle innbyggere over 15 år som har norsk fødselsnummer kan bruke PasientPost. Selv om du flytter eller bytter postadresse vil du alltid ha tilgang til PasientPost.

Hvis du ikke ønsker denne tjenesten, så tar du kontakt med din fastlege.

 

Beskrivelse av tjenesten 

Legestasjonen gir fastlegetjeneste til kommunens innbyggere. Det er fire fastleger/fastlegelister i Karasjok. Fastlegen er allmennpraktiserende lege. Fastlegen yter forebyggende og kurativ helsehjelp til innbyggerne som er på fastlegelisten. Fastlegen plikter å prioritere egne listepasienter framfor andre pasienter med unntak ved akutt livstruende sykdom.  

Fastlegens listeansvar dekker allmennlegeoppgaver innen somatikk, psykisk helse og rus for innbyggerne på listen.  

I tillegg til fastleger har legestasjonen også tilsatt helsepersonell på laboratoriet og skiftestua som bistår legene i fastlegeoppgaver og ved øyeblikkelig hjelp. Det er oppgaver som blant annet: EKG, 24timers blodtrykksmåling, øreskylling og laboratorietjenester.

 

Målet for tjenesten 

Målet er å sikre befolkningen nødvendige allmennlegetjenester av god kvalitet og til rett tid. Det er også et mål å bidra til positiv utvikling av folkehelsa i kommunen. 

 

Målgruppe 

Alle som er bosatt i kommunen har rett til å velge fastlege i kommunen. Personer med D-nummer som ikke er asylsøkere har ikke rett til fastlege. Disse personene har rett til medisinsk hjelp men vil bli prioritert etter listepasientene. 

 

Tjenesten omfatter også 

Man kan selv velge hvilken lege man vil ha som fastlege og kan bytte fastlege to ganger i året. Man kan også velge fastlege i en annen kommune enn den man er bosatt i. Man velger også fastlege for barn under 16 som man har foreldre ansvar for. 

For å finne blant annet hvilke leger er fastleger i kommunen og hvem som har ledig kapasitet og hvordan man velger fastlege bruker du denne siden; https://helsenorge.no/fastlege  

 

Samisktalende tolk 
Dersom du ønsker å snakke samisk under konsultasjon bes du oppgi dette ved timebestilling og da vil samisktalende tolk være tilgjengelig. 

 

Pris for tjenesten 

Man betaler egenandel for legetjenesten i henhold til gjeldende tariff «Normal tariff for fastlege og legevakt». 

 

Avbestilling av time

Dersom avbestilling av legetime skjer mindre enn ett døgn før timen, belastes pasienten med full betaling.

 

Legevakt

Beskrivelse av tjenesten 

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen. Fastlegene tilbyr øyeblikkelig hjelp til sine pasienter og kan kontaktes på dagtid på telefon 78468500 

For å få best mulig hjelp på legevakta, bør du alltid ha med opplysninger om hvilke medisiner du bruker, dine tidligere sykdommer, samt symptomer og varighet på sykdommen du kommer til legevakta for.  

Kommunen kjøper legevaktsentral tjenester fra Finnmarkssykehuset – AMK Kirkenes. 

Ved behov for øyeblikkelig legehjelp ring 116117

Ved akutt sykdom og ulykke ring 113 

En lege i kommunen har legevakt til enhver tid. Etter klokken 15:30 har legen hjemmevakt.  

Målet for tjenesten 

Målet er å yte legevakt tjenester av god kvalitet og til riktig tid.  

Målgruppe 

Alle som oppholder seg i kommunen. 

Legevakta skal ta seg av akutt sykdom, skade eller forverring av sykdom som gjør at nødvendig undersøkelse og behandling ikke kan vente til ordinær åpningstid for legestasjonen. 

Kriterier/vilkår 

Man oppholder seg i kommunen og har behov for øyeblikkelig eller akutt lege/legevakt hjelp. 

Legevakttelefonen besvares av sykepleiere, som vil gjøre en vurdering av hastegrad ut fra de medisinske opplysningene som blir gitt. Ring alltid legevakttelefonen før oppmøte på legevakten. Når man møter opp uten å ha ringt på forhånd risikerer man langventetid. 

Noen som ringer legevakta blir ikke satt opp til time, men får råd pr telefon fra medisinsk personell. Det brukes en nasjonal indeks for å vurdere hvor mye det haster å gi pasienten legehjelp. Noen ganger må man vente til fastlegekontoret åpner igjen. 

 

Husk alltid at når det er akutt og står om liv, må du ringe 113. 

Har du ett eller flere av disse symptomene skal du alltid kontakte 113: 

- Nye lammelser i ansikt eller arm 

- Ny oppståtte språkforstyrrelser, finner ikke ord, eller utydelig tale 

- Plutselig og uforklarlig ustøhet 

- Bevisstløshet eller nedsatt bevissthet 

- Brystsmerter i mer enn fem minutter 

- Bruk av hjertemedisinen nitroglyserin gir mindre effekt enn vanlig 

- Uventet ubehag i brystet, generell uvelhet og kvalme 

Tjenesten omfatter ikke 

Legevakten er ikke en allmennlegetjeneste med utvidet arbeidstid. Pasienter som ikke har behov for øyeblikkelig eller akutt hjelp blir ikke tilbudt time på legevakt.  

Pris for tjenesten  

Etter gjeldende tariff «Normal tariff for fastleger og legevakt».