Nå kan du registrere positiv hjemmetest selv

Karasjok kommune har tatt i bruk en tjeneste der innbyggerne selv kan registrere at de har tatt en positiv hjemmetest.

Får du positivt svar på en hjemmetest, skal du

  • Registrere din positive selvtest i Fiks, se prosedyren i lenken

Her registrerer du din positive hjemmetest 

 

Du logger inn med bankID.

Smittesporing i kommunal regi er opphørt, for å ha oversikt over smittesituasjonen i kommunen ber man fremdeles om selvregistrering av smittede i fiks.

Fra og med mandag 11.04.22 må den som har behov for PCR test til koronasertifikat, betale for det. Prisen avhenger av takstene som brukes. 

Dette testtilbudet på legestasjonen avvikles fra og med mandag 11.04.22

Det er utbrudd av covid på en avdeling på sykehjemmet. 4 beboere og en ansatt har testet positivt, alle har milde symptomer. Det er iverksatt forsterkede smitteverntiltak som er drøftet med FHI.

Det er planlagt vaksinasjon følgende dager: 
Koronavaksinering 03.03.22 kl 1600-1900 på Samfunnshuset (innkalte + dropp in samme tidsperiode) 

Utlevering av selvtester skjer på servicekontoret på rådhuset; 

  • Ring 78 46 80 00 for å avtale henting 
  • Mandag til fredag mellom kl. 13.00 - 15.00.

 

Etter de siste endringene i smitteverntiltak den 12.02.22, er kommunens smittesporing avviklet.

Kommunen ber likevel om at de som blir smittet, gjør selvregistrering i smittesporingsprogrammet fiks.
Dette er viktig for å ha oversikt over smittesituasjonen i kommunen. 

Her registrerer du din positive hjemmetest 

Du logger inn med bank id.

Det er vaksinering for voksne og barn/ungdom 12-18 år tirsdag 08.02.22 og for barn 5-11 år torsdag 17.02.22

Alle endringene gjelder fra kl 23.00 tirsdag 1. februar 2022

Du finner detaljert informasjon om endringene på regjeringen.no

Kárášjoga gielda Karasjok kommune planlegger å gjennomføre tilsyn i enkelte serveringsbedrifter med skjenkebevilling, iht smittevernlovens §7-1 og covid-19 forskriftens §23