Krisesenter tilbud

Kommunen har vært i en prosess med å få på plass et nytt krisesenter tilbud til befolkningen i Karasjok og nå er det avklart at Karasjok kommune har inngått et samarbeid med Alta krisesenter i regi av Alta kommune. Hvis du/dere har behov for hjelp/veiledning kan du/dere ta kontakt med Alta krisesenter. 

Alta krisesenter er en ideell organisasjon som gir krisesentertilbud på vegne av tre samarbeidskommuner; Alta, Loppa og Karasjok kommune. 

Vakttelefonen er betjent hele døgnet - 47 85 54 69.

Vennligst benytt vedlagte link for nærmere kontaktinformasjon:

https://altakrise.no