Krisesenter

Befolkningen i Karasjok Kommune kan ved behov for hjelp/veiledning ta kontakt med Vest-Finnmark krisesenter, Hammerfest.

Vennligst benytt vedlagte link for nærmere kontaktinformasjon. 

https://hammerfestkrisesenter.no/