Parkeringsbevis for forflytningshemmede

Karasjok kommune gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:  

- Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringsletter i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

- Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

Målet for tjenesten 

Målet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette ett tilgjengelig parkeringstilbud. 

Hvem kan få parkeringsbevis

- Forflytningshemmede

- Tillatelse skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år. Men ikke for mindre enn 2 år.

- Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. 

For å søke om parkeringstillatelse for forflytningshemmede må personen oppfylle følgende krav:

  • Må ha legeerklæring eller erklæring fra annen helsepersonell som dokumenterer at vedkommende ikke kan gå eller har store vanskeligheter med å bevege deg over lengre avstander. 
  • Må kunne dokumentere behov for å parkere ved bosted, arbeid eller i forbindelse med regelmessige aktiviteter, for eksempel legebesøk.
  • 2 passfoto skal være vedlagt søknad
  • Det er samme prosedyre med søknadsskjema og legeerklæring uavhengig av om du søker for første gang eller skal fornye kortet.
  • Husk å søke om fornying i god tid. Inntil ny søknad er behandlet må du parkere på ordinære plasser og betale.

 

Pris for tjenesten

Parkeringsbeviset er gratis.