Parkeringsbevis for forflytningshemmede

Karasjok kommune gir etter søknad parkeringstillatelse for forflytningshemmede til:  

- Fører av motorvogn som har særlig behov for parkeringsletter i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

- Passasjer som regelmessig trenger hjelp av fører utenfor motorvognen og som har særlig behov for parkeringslettelser i samband med bosted, arbeid og/eller annen aktivitet fordi vedkommende ikke kan gå eller har store vansker med å bevege seg over noen lengder. 

Målet for tjenesten 

Målet er å gi forflytningshemmede med et reelt behov for parkeringslette ett tilgjengelig parkeringstilbud. 

Hvem kan få parkeringsbevis

- Forflytningshemmede

- Tillatelse skal gis av kommunen for begrenset tid, maksimalt 5 år. Men ikke for mindre enn 2 år.

- Navn og bilde av den forflytningshemmede er plassert på bevisets bakside. 

Pris for tjenesten

Parkeringsbeviset er gratis.  

 

Kontaktinfo

Heidi Råman-Lindi
Førstesekretær
E-post
Mobil 932 83 050