TryggEst- vern av risikoutsatte voksne

TryggEst er et voksenvern for personer som i liten eller ingen grad er i stand til å beskytte seg selv. Hit kan du som vet av, eller mistenker, overgrep mot sårbare voksne melde dette slik at kommunen kan gjøre nødvendige undersøkelser og tiltak. Meldinger vil ivaretas av et tverrfaglig team der også politiet deltar. Alle vil få en tilbakemelding på sin henvendelse.

Som sårbare voksne regnes særlig personer med:

  • funksjonsnedsettelse
  • utviklingshemming
  • høy alder
  • rusproblemer
  • fysisk sykdom
  • psykisk sykdom

Kontaktinformasjon for melding om overgrep eller mistanke om overgrep er:

Telefon: 412 58 144 hverdager mellom klokken 9-15.

Ved akutt fare for liv og helse, ring nødnummer. 112 for politi og 113 for ambulanse

Innsending av bekymringsmelding per post

Bekymringsmelding sendes i lukket konvolutt merket "TryggEst" til:

Karasjok kommune, TryggEst
Postboks 84
9735 Karasjok

Du kan også sende oss en e-post på trygg@karasjok.kommune.no der som du har generelle spørsmål eller ønsker å bli kontaktet på telefon.

Mer informasjon om TryggEst finner du her

Informasjon på samisk her

Kontaktinfo

TryggEst
E-post
Mobil 41 25 81 44