Miljø

Renovasjon

Renovasjon og slam

Kommunen er medeier og tilknyttet et interkommunalt samarbeid gjennom Finnmark Miljøtjeneste AS, som har som formål å samle inn og behandle avfall, herunder slam fra avløpsanlegg såvel private som kommunale.

Finnmark Miljøtjeneste eies av kommunene Måsøy, Nordkapp, Porsanger, Lebesby, Gamvik og Karasjok. Disse kommunene har delegert all innsamling og bearbeiding av husholdningsavfall og slam fra private som offentlige.

Innsamling av avfall foretas ukentlig til faste dager etter en på forhånd fastlagt rute. Er der sterk vind eller temperatur kaldere enn -28oC stenges miljøstasjonene.

I forbindelse med helligdager (jul/påske) kan miljøstasjonene holde stengt for å prioritere renovasjonsrutene.

Innsamling av slam foretas en gang i året i sommerhalvåret. Det er mulig å bestille nødtømming når det måtte være nødvendig.

Les mer: Finnmark Miljøtjeneste

Innsamling av avfall og slam er gebyrbelagte tjenester.

Renovasjonsruter i Karasjok

Innsamling av avfall foretas ukentlig etter en fastlagt rute. Rutene innstilles ved sterk kulde. Endringer blir annonsert på fimil.no

Mandager: 
Hele Karasjok tettsted.

Onsdager: 
Niitonjarga - Ivvar Ivvár Geavli (Mellomveien) og E6. Fra brua til Beskenjarga på sørsiden av elva (helt opp).

Torsdager:
Oddetall: Mannevarnjarga til Valjok og Ravdojok til Jergul. Fra 60-sone og helt opp til finskegrensen​
Partall:     Ravdojok til Assebakte og Mannevarre til Barta. Fra 60-sone og helt opp til finskegrensen. 

Søppeldunken skal være satt fram til kl. 07:00 på tømmedagen, da renovasjonsbilen kan komme til ulike tidspunkter på dagen. 

Åpningstider Mánnevárri miljøstasjon

Mandag og onsdag kl 15 -18.

Er det sterk vind eller temperatur under -28 grader, blir miljøstasjonen stengt.

I forbindelse med helligdager (jul/påske) kan miljøstasjonene holde stengt for å prioritere renovasjonsrutene. 

Unngå kø på miljøstasjonen

Sorter avfallet ditt slik når du laster opp bil/tilhenger: 

  • Farlig avfall 
  • EE-avfall
  • jern/metall
  • impregnert trevirke/kreosot/forurenset trevirke
  • annet trevirke 
  • tørr papp(flatpakka)
  • papir/aviser/bøker m.m.(tørt)
  • glassemballasje 
  • og til slutt det som skal i restavfallet.


Husk å sikre avfallet forsvarlig på tilhengeren slik at det ikke ramler av! Dette både av hensyn til sikkerheten til øvrige trafikanter og for å unngå flygeavfall langs veiene.
 

Returpunkter

Hvor finnes returpunkter for levering av glass/metallemballasje, papp og papir?

Det finnes returpunkter for levering av glass og metallemballasje, papp og papir:

Ved brannstasjonen i Fitnodatgeaidnu

Bak Samfunnshuset i Balto Sammolgeaidnu