NAV Ávjovárri kontakt og åpningstider

NAV består av den statlige arbeids- og velferdsetaten og kommunenes sosialtjenester.

Kommunen og NAV har avtalt hvilke kommunale tjenester det enkelte NAV-kontor skal tilby. Tjenesteinnholdet i et NAV-kontor vil derfor variere fra kommune til kommune. Les mer om partnerskapet mellom stat og kommune.

NAV Ávjovárri er lokalkontoret for Karasjok kommune og Kautokeino kommune. De ansatte jobber i team på tvers av kommunene. NAV Ávjovárri har samiskspråklige veiledere.

NAV forvalter en tredjedel av statsbudsjettet gjennom ordninger som sykepenger, dagpenger, arbeidsavklaringspenger, pensjon, foreldrepenger, barnetrygd og kontantstøtte, og har hele befolkningen som brukere.

NAV har åpent hele døgnet på NAV sine nettsider.

Åpningstider i Karasjok

I åpningstiden kan du få hjelp til å bruke digitale tjenester (husk å ta med BankID) hvis du trenger det, du får tilgang til PC og skriver, og du kan avtale timer for råd og veiledning med en NAV-veileder.

Besøk utenom åpningstidene må du avtale på forhånd med din NAV-veileder. 

Bildet viser NAV Ávjovárri kontorsted Karasjok i Deanugeaidnu 6, Karasjok - Klikk for stort bildeNAV Ávjovárris kontorsted i Karasjok, i Deanugeaidnu 6

Kontaktinfo

NAV sámegielat oktavuođaguovddáš / samisk kontaktsenter
Mobil 90 29 81 18
NAV oktavuođaguovddáš / kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Kontaktsenteret har telefontid på hverdager kl. 9–15. 

Kontaktsenteret kan hjelpe deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter, og har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Andre direkte telefonnummer i NAV finner du her: Kontakt oss - nav.no

NAV Ávjovárri heahtetelefuvdna / akuttelefon
Mobil 40 48 78 30

Hvis du er i en nødssituasjon og trenger raskt kontakt med NAV Ávjovárri kan du ringe akuttelefonen mandag til fredag mellom kl. 09-15.

Berit Annette Hætta
jođiheaddji/leder
E-post
Mobil 41 76 55 36

Åpningstider

Mandag   kl. 12:00 – 14:00
Tirsdag    Åpent for timeavtaler
Onsdag    Åpent for timeavtaler
Torsdag   kl. 12:00 – 14:00
Fredag    Åpent for timeavtaler