Midlertidig botilbud

Hvis du ikke har et sted å sove og oppholde deg det neste døgnet, kan du få et midlertidig botilbud.

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg hvis du ikke klarer det selv. Aktuelle situasjoner kan være hvis du har mistet boligen i brann, ved samlivsbrudd eller lignende.

Les mer om midlertidig botilbud (nødsituasjon) på nav.no

Kontaktinfo

NAV sámegielat oktavuođaguovddáš / samisk kontaktsenter
Mobil 90 29 81 18
NAV oktavuođaguovddáš / kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Kontaktsenteret har telefontid på hverdager kl. 9–15. 

Kontaktsenteret kan hjelpe deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter, og har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Andre direkte telefonnummer i NAV finner du her: Kontakt oss - nav.no

NAV Ávjovárri heahtetelefuvdna / akuttelefon
Mobil 40 48 78 30

Hvis du er i en nødssituasjon og trenger raskt kontakt med NAV Ávjovárri kan du ringe akuttelefonen mandag til fredag mellom kl. 09-15.