Økonomi- og gjeldsrådgivning

NAV kan gi deg råd om privatøkonomien din. Tjenesten er gratis.

Hvis du har problemer med gjeld eller utfordringer med å betale utgifter, bør du søke hjelp så tidlig som mulig.  Les mer om tjenesten på nav.no

NAVs økonomi- og gjeldsrådgivningstelefon er et tilbud for deg som har økonomiske problemer. På telefon 55 55 33 39 kan du 

  • få veiledning om din økonomiske situasjon
  • stille spørsmål om inkasso, tvangssalg av bolig, lønnstrekk og gjeldsordning
  • bestille time hos økonomi- og gjeldsrådgiver på ditt NAV-kontor

Kontaktinfo

NAV sámegielat oktavuođaguovddáš / samisk kontaktsenter
Mobil 90 29 81 18
NAV oktavuođaguovddáš / kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Kontaktsenteret har telefontid på hverdager kl. 9–15. 

Kontaktsenteret kan hjelpe deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter, og har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Andre direkte telefonnummer i NAV finner du her: Kontakt oss - nav.no