Økonomisk sosialhjelp og nødhjelp

En midlertidig støtte når du ikke kan dekke nødvendige utgifter selv. 

Du kan ha rett til pengestøtte fra NAV hvis du ikke har penger til mat, bolig eller andre nødvendige utgifter. Det er situasjonen din som bestemmer hva du kan ha rett til. NAV-kontoret vil gjøre en konkret og individuell vurdering av din søknad. 

Hjelp i en nødssituasjon skal dekke helt nødvendige utgifter for en kort periode.

Les mer om hvem kan få og hvor mye du kan få i økonomisk sosialhjelp og nødhjelp.

Du kan søke skriftlig ved å bruke søknadsskjema for økonomisk sosialhjelp hvis du trenger hjelp i en nødssituasjon. Du bør også ta kontakt med NAV-kontoret i den kommunen hvor du oppholder deg, eller ringe NAV på 55 55 33 33

Kontaktinfo

NAV sámegielat oktavuođaguovddáš / samisk kontaktsenter
Mobil 90 29 81 18
NAV oktavuođaguovddáš / kontaktsenter
Telefon 55 55 33 33

Kontaktsenteret har telefontid på hverdager kl. 9–15. 

Kontaktsenteret kan hjelpe deg med status i saken din og veileder deg om rettigheter og plikter, og har taushetsplikt om kontakten din med NAV. Hvis andre ringer på vegne av deg, må du gi muntlig samtykke hvis det ikke finnes en skriftlig fullmakt.

Andre direkte telefonnummer i NAV finner du her: Kontakt oss - nav.no

NAV Ávjovárri heahtetelefuvdna / akuttelefon
Mobil 40 48 78 30

Hvis du er i en nødssituasjon og trenger raskt kontakt med NAV Ávjovárri kan du ringe akuttelefonen mandag til fredag mellom kl. 09-15.