Guolban mánáidgárdi

Barnehagen ligger øst for sentrum nær skolen og VGS. Guolban mánáidgárdi ble etablert i 1972 og flyttet inn i nybygg i 2020. Barnehagen er godkjent for 72 plasser.

Barnehagen er en fireavdelings barnehage med 72 barnehageplasser for barn i alderen ½ - 6 år – og med 18 plasser per avdeling.

Barnehagen har samisk som hovedspråk og barnehagens innhold og arbeidsmåter fremkommer i årsplan.
Avdelingene heter:

  • Guovssahas (Nordlys)
  • Násti (Stjerne)
  • Beaivváš (Sol)
  • Mánnu (Måne) 

De kommunale barnehagene har årsplan der innholdet i barnehagens arbeid med ulike temaer beskrives. Overordnede tema i Guolban mánáidgárdi er selvstendighet og livsmestring.
Barnehagen har deltatt i Utdanningsdirektoratets Læringsmiljøprosjekt i perioden 2020-24, som har hatt fokus på trygt og godt læringsmiljø og alle ansatte jobber aktivt med å forebygge mobbing i barnehagen vår.

Barnehagen har 13 medarbeidere og vi arbeider for å rekruttere og beholde ansatte med riktig kompetanse, slik at vi følger det lovpålagte kravet til bemanning i barnehagene og pedagognorm. Barnehagen skal ha:

  • 4 pedagogisk ledere
  • 3 barnehagelærere
  • 2 barne- og ungdomsfagarbeidere
  • 3 assistenter
  • styrer

Adresse

Niitonjargeaidnu 1

9730 Kárásjohka/Karasjok

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 07:45 - 16:15