Guolban mánáidgárdi

Guolban mánáidgárdi er Karasjoks første kommunale barnehage, som ble åpnet i 1972. Høsten 2018 ble det oppstart av bygging av ny Guolban mánáidgárdi og barnehagen flyttet inn i nybygget 10.08.20.

Barnehagen er en 4 avdelings barnehage med 72 barnehageplasser med tidligere 54 plasser.

Barnehagen er bygd med to enheter med to avdelinger pr. enhet. Enhetene har hver sin avdeling med felles inngang. Hver av enhetene har felles grovgarderobe, fingarderobe, stellerom, toaletter, leke-/grupperom og felles sove-/vognrom (enhet 1) Kjøkkenområdet(spisesal) ligger mellom enhetene og består av kjølelager/lager og grovkjøkken/våtrom.

Administrasjonsdelen består av kontorer, felles møterom, pauserom med kjøkken, personalgarderober, vaske-/ renholdsrom og egen inngang til administrasjonen.

Det er 4 avdelinger i Guolban mánáidgárdi;

Enhet 1

for barn mellom ½ - 2/3 år

Enhet 2

for barn mellom 3-6 år

Násti avdeling

Guovssahas avdeling

Beaivváš avdeling

 

Mánnu avdeling

 

       

 

Barnehagen har 13 årsverk for å holde kravet til minimumsbemanning for antall barn. For å dekke bemanningsnormen og pedagognormen, har barnehagen;

  • 4 pedagogisk leder stillinger
  • 3 barnehagelærer stillinger
  • 5 assistent stillinger
  • 1 styrer stilling

 

Visjonen for Guolban mánáidgárdi:

DEN GODE BARNDOMMEN - ER VEKST UT I FRA HVERT ENKELT BARNS UTVIKLING OG FORUTSETNING.

Avdelingene utarbeider uke- og månedsplaner med utgangspunkt i en årsplan og planene er aldersbaserte.
 

Link til hjemmeside

 

Adresse

Niitonjargeaidnu 1

9730 Kárásjohka/Karasjok

Åpningstider

Mandag - Fredag

kl. 07:45 - 16:15