Karasjok skole

Karasjok skole er en 1- 10 samisk skole som følger nye fagplaner 2020- samisk.

Elevene er organisert i grupper etter valg av opplæringsspåk samisk eller norsk. Elever som har norsk som opplæringsspråk er organisert i fådelte grupper, ca 2/3 av elevene går i klasser som har samisk som opplæringsspråk. Skolen har tilbud om SFO .

Karasjok skole tilbyr fjernundervinsing for elever som bor i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet. 

Skolen ligger midt i bygda og består av 4 undervisningsbygg. SFO er i samme bygg som administrasjonen. 1.-7.trinn har undervisning på gamleskolen og fellesbygget. Ungdomstrinnet har lokaler i det brune ungdomsskolebygget. 

Skoleledelsen har lokaler i 2.etasjen av SFO-bygget. Skolenes ledelse består av rektor, undervisningsinspektør, spesialpedagogiskkoordinator og to sekretær.

Lærerene og skoleassistenter er organisert i team T1-4, T5-7, T8-10 samt SFO-team. 

Kárášjoga skuvlla višuvdna / Visjon for Karasjok skole:

Karasjok sameskole er en inkluderende skole som i samarbeid med foreldrene skaper et godt læringsmiljø.

Mere informasjon finner dere på skolens hjemmeside: www.minskole.no/karasjok

Klikk for stort bilde

Kontaktinfo

Karasjok skole
E-post
Telefon 922 08 592
Mobil 922 03 716
May-Britt Hansen Balto
Konstituert Rektor
E-post
Mobil 922 07 988
Ina M. Maurstad
Konstituert inspektør
E-post
Telefon 485 06 101

Adresse

Postadresse:

Postboks 154  

9735 Karasjok

Besøksadresse:

Skuvlaluodda 9

9730 Karasjok

Åpningstider

Mandag - Fredag kl. 0800-1530