Karasjok skole

Karasjok skole er en 1- 10 samisk skole som følger nye fagplaner 2020- samisk.

Elevene er organisert i grupper etter valg av opplæringsspåk samisk eller norsk. Elever som har norsk som opplæringsspråk er organisert i fådelte grupper, ca 2/3 av elevene går i klasser som har samisk som opplæringsspråk. Skolen har tilbud om SFO .

Karasjok skole tilbyr fjernundervinsing for elever som bor i kommuner utenfor det samiske forvaltningsområdet. 

Skolen ligger midt i bygda og består av 3 undervisningsbygg. SFO er lokalisert i gamleskolen. 1.-7.trinn har undervisning på gamleskolen og fellesbygget. Ungdomstrinnet har lokaler i det brune ungdomsskolebygget. 

Administrasjonen er lokalisert i fellesbygget. Skolenes ledelse består av rektor, to avdelingsledere og to sekretær.

Lærerne og skoleassistenter er organisert i team T1-4, T5-7, T8-10 samt SFO-team. 

Kárášjoga skuvlla višuvdna / Visjon for Karasjok skole:

Karasjok sameskole er en inkluderende skole som i samarbeid med foreldrene skaper et godt læringsmiljø.

Mere informasjon finner dere på skolens hjemmeside: www.minskole.no/karasjok

Kontaktinfo

Karasjok skole
E-post
Telefon 92 20 37 16
Ina M. Maurstad
Konstituert rektor
E-post
Telefon 48 50 61 01
Berit Dagny Johnsen
Avdelingsleder 5-7 trinn
E-post
Telefon 92 08 12 47
Liss Utsi
Avdelingsleder 1-4 trinn og SFO
E-post
Telefon 92 02 86 99

Adresse

Postadresse:

Niitonjárgeaidnu 22 A 

9735 Karasjok

Besøksadresse:

Niitonjárgeaidnu 22 A

9730 Karasjok

Åpningstider

Mandag - Fredag kl. 0800-1530