Adressering i Karasjok kommune

Adresser til eiendommer og bygninger fastsettes etter matrikkellovens § 21, og matrikkelforskriftens kapittel 12. Offisiell adresse, fra § 49 - §59 .

Vedtatte adressenavn i Karasjok med fastsatt skrivemåte  i henhold til stadnamnlovens § 1, §7  og § 11 skal brukes i offentlig tjenestesammenheng. I Karasjok kommune er det offisielle adresser på alle adresseverdige bygg.

Offisielle godkjente adressenavn, vedtatt i Karasjok kommune: Vedtatte adressenavn med skrivemåte (PDF, 92 kB)

Lover og forskrifter som gjelder ved adressetildeling: Lov oms stadnavnForskrift om stadnavn

Offisiell adresse: Matrikkelforsskriftens kapittel 12 

Adresser til eiendom og bygninger: Matrikkellovens kapittel 4 § 21

Adresseveileder (PDF, 11 MB) i pdf- format, gjeldende fra 1.7.2022

Artikkelliste