Skjema krav om sammenslåing

Fyll ut skjema: Krav om sammenslåing

Utfylt skjema sendes til:
Kárášjoga gielda Karasjok kommune
Postboks 84
9735 Kárášjohka Karasjok

eller leveres direkte i kommunens servicekontor, Ráððeviessogeaidnu 4.