Oppmåling

På menylinjen ovenfor over finner du de ulike type matrikkel saker, informasjon om konsesjon og konsesjonsfrihet, samt generell informasjon om klagerett.

Kontaktinfo

Tor Georg Næss
Oppmålingsingeniør
E-post
Mobil 92 01 09 38