Standarder Geografisk Informasjon

På lenkene nedenfor finnes ulike standarder utarbeidet av kartverket som gjelder for oppmåling, landmåling og geodesi samt kart- og kartproduksjon

Oppmåling, landmåling og geodesi:

Kart- og kartproduksjon: