Kommuneplanens samfunnsdel

Kommuneplanen er Karasjok kommunes overordnede styringsverktøy og strategi for å møte fremtidens utfordringer. Kommuneplanen består av tre deler, en samfunnsdel med arealstrategi, en arealdel og en handlingsdel med økonomiplan.

Kommuneplanens samfunnsdel 2022 - 2034 ble vedtatt i kommunestyret 15.12.2022 i PS 22/88

Papirversjon:
Kommuneplanens samfunnsdel 2022-2034 (PDF, 683 kB) 

Dokumenter:

-Vedtak i kommunestyret 15.12.22 (PDF, 204 kB)
-Kommunal planstrategi  2020 - 2023 (PDF, 2 MB) vedtatt i kommunestyret 10.12.20
-Planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 2 MB) vedtatt i kommunestyret 17.06.21

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

-Kommuneplanens arealdel består av flere kart med bestemmelser for bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser i hele kommunen. Kommuneplanens arealdel er rettslig bindende for alle arbeid og tiltak som omfattes av loven.