TEMAPLANER

Nedenfor finner du listet opp temaplaner/analyser og temakart som kommunen har utarbeidet:

Stedsanalyse for Karasjok tettsted og sentrum fra 1999 (PDF, 12 MB)

Friluftsområdekartlegging for hele kommunen er vist på lenken under. Hak av for Temakart og FriluftslivomraderFriverdi for å se presentasjon av kartet etter verdisetting av de ulike områdene.

Hak av for FriluftsomraderFritype for å se kartet presentert etter områdetyper

Friluftsområdekart

Rapport til kartlegging og verdsetting av friluftsområder (PDF, 408 kB)

ExcelRegistreingsskjema til kartlegging og verdsetting av friluftsområder (PDF, 61 kB)

Temakart som er utarbeidet av andre enn kommunen finnes i lenkene under:

Reindriftskart

2 Arter for rødlister

3 Kart naturdatabase

4 Kulturminner

Kontaktinfo

Arnulf Soleng
Skolefaglig rådgiver / Enhetsleder kultur, samfunn og samisk språk
E-post
Mobil 466 29 001
Kurt Maurstad
Kommunedirektør
E-post
Mobil 920 26 873
Ann Hilde Turi
Konsulent – Næring
E-post
Mobil 920 11 824