Vakttelefon for teknisk enhet

Vakttelefon for teknisk enhet i forbindelse med høytider er

mob.nr. 90 76 80 09