Informasjon om sikkerhet og beredskap

Her finner du nyttige råd og informasjon om egenberedskap, befolkningsvarslig og Karasjok kommunes overordnede beredskapsplan. 

Beredskapskontakt
Heidi Marie Boine
E-post: heidi.marie.boine@karasjok.kommune.no
Telefon: 922 43 389

Brannsjef
Kjetil Fagerli
E-post: kjetil.fagerli@karasjok.kommune.no 
Telefon: 411 99 760

Kommunedirektør / leder av kriseledelsen
Ronny Berg
E-post: ronny.berg@karasjok.kommune.no 
Telefon: 992 11 816
 

Egenberedskap - du er en del av Norges beredskap

I forhold til beredskapstiltak den enkelte kan gjøre, publiserer kommunen på hjemmesiden, Statforvalteren i troms og finnmarks artikkel om egenberedskap: https://www.statsforvalteren.no/nb/troms-finnmark/samfunnssikkerhet-beredskap/egenberedskap/ 

 

Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise. På sikkerhverdag.no finner du konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig.

Selv om vi lever i et trygt og stabilt samfunn, er risiko- og trusselbildet i Norge sammensatt og i endring. Klimaendringer, ekstremvær, sikkerhetspolitisk situasjon, terror og teknologi er noen eksempler. Vi blir stadig mer sårbare fordi vi er så avhengige av kritiske samfunnsfunksjoner som strøm, mobilnett, internett, transport, vann og avløp. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap jobber derfor med å øke kunnskapen om egenberedskap i befolkningen.

Flere må være i stand til å ta vare på seg selv

DSB og Oslo kommune har utviklet kampanjen «Du er en del av Norges beredskap». Når samfunnet rammes av en stor hendelse eller krise, må hjelpen først ut til de som trenger det aller mest.

Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og de rundt oss, jo bedre rustet er vi som samfunn i en krise.

Les mer om kampanjen her (dsb.no)

Konkrete tips når du trenger det

Hovedinnholdet i kampanjen er konkrete råd om hva du kan gjøre for å forberede deg og dine best mulig. 

Tipsene finner du på www.sikkerhverdag.no og på Facebook

Karasjok kommunes overordnede beredskapsplan
Befolkningsvarsling

Karasjok kommune benytter i dag varslingssystemet Varsling24 for at innbyggere i et definert område kan varsles om ulike hendelser via SMS.

Når blir systemet brukt:

Det kan for eksempel være ved vannavstenging, stengte veier, evakuering eller andre forhold som krever rask informasjon.  Det kan også benyttes dersom kommunen ønsker å nå ut til alle innbyggerne med informasjon.
Varslingssystemet er integrert med et kartsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle alle som bor i et geografisk område.

Du må aktivt gjøre en registrering av ditt telefonnummer på adressen din er dersom du:

  • Nylig har flyttet eller av andre grunner ikke er oppført med telefonnummeret ditt på adressen
  • Har mobiltelefon registrert på arbeidsgiver
  • Har hemmelig telefonnummer
  • Merk: Bedrifter/organisasjoner må registrere kontaktpersoner med mobilnummer for å kunne motta varsling på virksomhetens adresse

Kan vi nå deg?

For at vi skal kunne varsle alle det viktig at opplysningene som ligger inne er riktige. Sjekk om dine opplysninger er riktige her: ww.varslemeg.no

Det finnes to registre du kan velge å registrere deg i for at vi skal få kontakt:

www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon. I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her.

www.varslemeg.no som er et tilleggsregister koblet opp mot Varsling24 og benyttes dersom du ønsker å motta varslinger for en adresse som du ikke er registrert med bostedsadresse på.  Her kan du også sjekke om du har fått varsling under "Har jeg blitt varslet?"


NB!  Har du telefonabbonement som ikke er knyttet til din bostedsadresse eller du har hemmelig nummer, må du selv registrere deg som mottaker av slike varslinger på nettsiden www.varslemeg.no

Artikkelliste