Arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk

Arbeidsgivere skal levere a-melding for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk samt betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren i sin kontorkommune.

Arbeidsgivere skal levere a-melding for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk samt betale forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift til skatteoppkreveren i sin kontorkommune.

Husk at selv om Karasjok ligger i såkalt “nullsone” for arbeidsgiveravgift kan det være regler som tilsier at det oppstår arbeidsgiveravgift også for arbeidsgivere registrert med kontorkommune Karasjok. Arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget skal derfor alltid føres inn på a-meldingen. 

Mer informasjon om forskuddstrekk og arbeidsgiveravgift finnes under Skatteetaten eller Altinn. Der finner du mer informasjon om blant annet betalingsfrister, hvem man betaler til og hvordan man rapporterer opplysninger.

A-ordning

A-ordningen er en egen rapporteringsordning for arbeidsgivere og selskap for ansettelses- og inntektsopplysninger og andre opplysningspliktige til Skatteetaten, Arbeids- og velferdsetaten (NAV) og Statistisk sentralbyrå (SSB).

A-melding

Enhver som opptrår som arbeidsgiver påtar seg plikter. En av disse pliktene er opplysningsplikten (levering av a-melding).

A-melding skal leveres senest den 5 i påfølgende måned etter lønns- og annen godtgjørelses utbetaling. Du skal rapportere lønn og andre ytelser etter kontantprinsippet. Det betyr at du må rapportere alle utbetalinger i januar i a-meldingen for januar, senest den 5. februar. Det spiller ingen rolle om det er lønn for januar eller etterskuddsbetalt lønn for desember året før. Det er utbetalingsdato som styrer fristen for rapportering i a-meldingen.

 

Link for ytterligere informasjon om a-melding finner du på sidene til Skatteetaten.  

For ytterligere veiledning ta kontakt med a-ordningens veiledningstjeneste på tlf. 800 800 00.