Faktura til Karasjok kommune

Informasjon til våre leverandører om fakturering, adresser, innhold, krav og lovverk.

Karasjok kommune ønsker helst å motta faktura i EHF-format fra våre leverandører på alle typer innkjøp og bestillinger. 

  • Fakturaadresse for papirfakturaer: Karasjok kommune, Postboks 84, 9735 Karasjok
  • Fakturaadresse for EHF-fakturaer: Karasjok kommunes organisasjonsnummer 963376030. Karasjok kommune benytter Evry som aksesspunkt. Om du ikke har regnskapsprogram som produserer EHF så kan din bankforbindelse gjøre dette for deg. Les mer på hjemmesidene til DIFI om hva du som leverandør må gjøre for å kunne sende EHF-faktura.

Faktura kan også sendes via epost til postmottak@karasjok.kommune.no

 

Innhold i fakturaen

Det er viktig at avdelingens navn (fakturareferanse) kommer frem på fakturaen. Hvis det er mulig bør også navnet (bestillingsreferanse) på den som har bestilt varen/tjenesten fremkomme på fakturaen som sendes til kommunen.

Fakturaer vil som hovedregel bli returnert dersom de er:

  • Feiladresser/Feilsendt
  • Mangelfull (med tanke på innhold, kvalitet og merking)

Innhold i faktura som sendes til kommunen må tilfredsstille reglene i bokføringslov og bokføringsforskrift.  

All utbetaling til leverandørene skjer fra økonomikontoret, og eventuelle forespørsel kan rettes dit.

Krav til innhold i en faktura

Betalingsbetingelser

Karasjok kommune ber om 30 dagers betalingsfrist. Til tross for fokus på effektiv behandling av inngående fakturaer, vil det gå minst to uker fra faktura er sendt fra leverandør til den er godkjent av riktig enhet i kommunen. Dette skyldes ekstern og intern postgang og behandlingstid i fakturamottak. Mottakere av fakturaen trenger også tid til forsvarlig behandling av fakturaen før den blir godkjent og betalt. Er betalingsfristen kortere enn 30 dager vil kommunen ofte få problemer med å overholde fristen.