Kommunale avgifter, gebyrer og priser

Kommunestyret fastsetter årlig satser for kommunale avgifter og gebyrer. Her finner du informasjon om kommunale avgifter, gebyrer og fakturering.

Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor. 
Vedtatte kommunale gebyrer for 2024

 

Fakturering av kommunale avgifter og gebyrer - hvor ofte kommer regningene?

Normalt sender Karasjok kommune faktura for kommunale avgifter fire ganger i året. 

Kommunen sender ut regninger normalt i midten av februar, mai, august og november. Betalingsfrist er den 15. påfølgende mnd.

Normale betalingsfrister er;

  • 15. mars
  • 15. juni
  • 15. september
  • 15. desember

Faktura for øvrige kommunale tjenester sendes ut løpende eller månedlig.

En regning for hver eiendom
Det sendes normalt ut en regning for hver eiendom. Hvilke tjenester den enkelte eiendom benytter vil danne grunnlag for fakturen, men normalt vil faktura for kommunale avgifter bestå av blant annet renovasjonsgebyr, vann- og avløpsavgift, feieravgift og festeavgift for kommunale tomter. De som har vannmåler vil få faktura for foregående års forbruk. Kommunale avgifter sendes til den som står oppført som eier for eiendommen.

Kommunestyret fastsetter årlig satser for kommunale avgifter og gebyrer. 

Hvor sendes regning?

Regning for kommunale avgifter sendes den som er oppført som eier i matrikkelen. Regningen sendes til eiers folkeregistrerte adresse. Hvis regningen skal sendes til en annen adresse enn folkeregistrert adresse, må adresseopplysninger endres i folkeregisteret. Informasjon om hvordan du går frem finnes under hjemmesidene til skatteetaten.