Informasjon om økonomiavdelingen

Økonomikontoret arbeider i hovedsak med kommuneregnskapet og kommunale krav.

Økonomikontorets oppgaver:

  • Føring av kommuneregnskapet
  • Økonomikontroll og oppfølging
  • Tertialrapport
  • Årsrapportering i økonomi
  • Informasjon og rådgivning av enhetene innen regnskap
  • Registrere brukerbetalinger
  • Rådgivning og veiledning ovenfor publikum om betaling av kommunale tjenester
  • Innfordre kommunale krav, som husleie, barnehage, kommunale avgifter og andre betalingsavtaler og påleggstrekk.
  • Kasse (inn- og utbetalinger)

Karasjok kommunes konto for betaling av kommunale betalingskrav: 4901.12.40681.

Åpningstider

10:00-14.00, onsdager stengt.

 

 

 

Kontaktinfo

Frøydis Andersen Lindseth
Økonomileder
E-post
Mobil 92 01 80 93
Airin Utsi
Økonomikonsulent
E-post
Telefon 41 28 51 45