Skatteoppkreverfunksjonen er statliggjort

Skatteoppkreverfunksjonen er statliggjort fra 1. november 2020.

 Viktig informasjon

Skatteoppkreverfunksjonen er overført fra kommunene til Skatteetaten fra 1. november 2020.

Dette er en informasjonsside for kommuner og skatteoppkreverkontorer. Her finner du informasjon fra Skatteetaten om planer og framdrift for overføringen. Informasjon fra Finansdepartementet finner du på Regjeringen.no.

Aktuelt

11.12.2020: Kommunene må behandle forespørsler om innsyn som kommunene mottar i skatteoppkreversaker

24.11.2020: Oppgjørslister utleggstrekk

20.11.2020: Post i Altinn til slettede organisasjonsnummer

18.11.2020: Informasjon om registrering utleggstrekk/utleggspant

10.11.2020: Henvisning til Skatteetaten fra kommunene

09.11.2020: Kommunene må besvare spørsmål om kommunale krav

04.11.2020: Oppdatert rutine: Håndtering av henvendelser og post i overgang fra kommune til stat.

02.11.2020: Sletting av skatteoppkrevers organisasjonsnummer i Enhetsregisteret

30.10.2020: Tilgang til eiendomsskattegrunnlag for kraftverk etter 1. november 2020

29.10.2020: Varslingsrutine for styringsrapporter distribuert via KS-FIKS

28.10.2020: Endret funksjonalitet for fakturering ved såkalt negativt periodisk oppgjør til skattekreditorene (kommuner og fylkeskommuner)

28.10.2020: Lenke til riktig informasjon på skatteetaten.n