Kárenaš språk- og kultursenter

Kárenaš språk- og kultursenter i Karasjok skal bidra til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur i dagliglivet og i offentlige sammenhenger. Sentrets primære målgruppe er Karasjoks befolkning i alle aldersgrupper. 

Språkprosjekter

  • Språk og identitet. Formålet med prosjektet er å motivere barn, ungdom og deres foreldre til å bruke, lære og pleie språket, og å få hele samfunnet til å ta et tak sammen for å styrke språket.  Bakgrunn: I Karasjok kommunes språkutviklingsplan beskrives en nedadgående trend i samisk språkbruk blant barn og unge. Samtidig er Karasjok kommune en av to kommuner i verden hvor flertallet av beboerne har samisk som daglig språk. Kommunens deltagelse vil derfor være viktig i å bevare og utvikle samisk språk.
  • Scene for ungdom. Ungdom gir et bilde av egen virkelighet og tanker, basert på etnisitet, identitet, seksualitet, mobbing og seksuell trakassering.  Scenearrangementer med musikere og andre scenekunstnere.  Bakgrunn: se punkt 1, i tillegg: Det er mangel på arenaer hvor det snakkes om kjønnsroller, seksualitet, mobbing og saker i forhold til #metoo-kampanjen på samisk.  Tilbudet er tenkt i samarbeid med UKM Karasjok, Karasjok kulturskole, HATS m.fl.   
  • Skrivekamerat. Formål med dette prosjektet er å gi lese- og skrivehjelp til eldre, og bistand i kommunikasjon med offentlige tjenester. Prosjektet vil også kartlegge og gi informasjon om behov for tilpasset hjelp til eldre. Bakgrunn: De eldre opplever ofte at deres rettigheter til tjenester tilpasset samisk språk og kultur ikke blir ivaretatt.
  • Snakkelyst. Formålet med prosjektet er å styrke miljøet rundt de som holder på å lære seg samisk eller som vil pleie sitt samiske språk, slik at tallet på samiske språkbrukere økes i kommunen. Bakgrunn: Karasjok har levende språkmiljøer hvor det kan kommuniseres på samisk i de fleste samfunnsfelt, men hvor det allikevel er behov for egne arenaer, ulike tiltak og arrangementer hvor samisk pleies og løftes opp og frem. 
  • Stedsnavn og kulturminner. Formålet med prosjektet er å vekke interessen blant barn og ungdom for stedsnavn og kulturminner i egen hjemkommune, og lære om slektstilhørighet til steder i kommunen. Bakgrunn: Kunnskap om stedsnavn vil styrke barns og ungdoms identitetsfølelse til egen slekt og hjemkommune. Kunnskap om stedsnavn vil virke til at samisk språk bevares. Kommunens bosetningshistorie gir kjennskap til tidligere tiders næringsveier og levesett.

Finansiering

  • Finansieres av 3- årig prosjektmidler fra Sametinget, det søkes om fast finanisering fra sametinget fra 2024
  • Finansiering av prosjekter ved søknad om støtte

Ta gjerne kontakt

Er du interessert i hva vi har av aktiviteter og kanskje t.o.m. delta, da finner du oss i andre etasjen på Sentrumsbygget (inngang på baksiden av biblioteket). Du kan sende en e-post eller ringe. Vi er også på Facebook.

Velkommen skal du være. 

Artikkelliste

Kontaktinfo

Gudrun Eriksen Lindi
Daglig leder for Samisk språk og kultursenter
E-post
Telefon 41 31 28 24