Kárenaš språk- og kultursenter

 

Kárenaš Samisk Språk- og kultursenter er opprettet av Kárášjoga gielda Karasjok kommune. Kárenaš språk- og kultursenter i Karasjok skal bidra til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur i dagliglivet og i offentlige sammenhenger. Sentrets primære målgruppe er Karasjoks befolkning i alle aldersgrupper. 

 

Visjon og mål

Samisk språk- og kultursenter skal bidra til bevaring og utvikling av samisk språk og kultur i dagliglivet og i offentlige sammenhenger. Senterets primære målgruppe er Karasjoks befolkning i alle aldersgrupper.  

Senterets målsetning er å ta vare på samisk språk og kulturelle verdier, skape sosial trygghet ved å styrke befolkningens identitet til sitt nærmiljø og å skape kulturelle utviklingsmuligheter basert på egenart, men med respekt for andre kulturer.  

 

Satsingsområde Den inkluderende bygda i Kommuneplanens samfunnsdel

Slik vil vi ha det

Slik gjør vi det

 

Vi er et samisk samfunn, der befolkningen behersker og bruker samisk språk på alle samfunnsområder

Vi skal styrke og øke antall samiskspråklige ved å gi alle en mulighet til å lære seg det samiske språket

  • Kompetanseheving i samisk språk, anpasset medarbeidere og innbyggeres behov
  • Kartlegging av medarbeidere og innbyggernes språkkompetanse
  • Økt bevissthet for samisk språk i offentlig forvaltning
  • Årlig språkseminar hvor tema er språkrøkt/ språkspredning
  • Opplæringsprogram til alle ansatte i kommunen med mål om å lære seg om samisk kultur (spesifikk for Karasjok kommune)
  • Skilting / utforming
  • Språkarenaer for barn, unge og familier
  • Språkstimulering ved ulike kulturelle aktiviteter for barn, unge og familier
  • Arrangere språkbærende arenaer der barn, unge og eldre møtes i bevaring og overføring av ord og begrep
  • Språksenteret er et samlingssted for å lære samisk og styrke samisk språk og kultur i samarbeid med lokalsamfunnet

Vi skal ha et samisk språksenter som et kraftsenter for utvikling og bevaring av språket

Vi skal tilby befolkningen og de ansatte i kommunen samisk språkopplæring og kulturkompetanse, uansett nivå

Besøksadresse

Fitnodatgeaidnu 39, andre etasje, sentrumsbygget, inngang på baksiden

Kontaktinformasjon

Gudrun Eliissá Eriksen Lindi

E-post: gudrun.eriken.lindi@karasjok.kommune.no
Telefon: 413 12 824

Vi er også på Facebook.

Finansiering

Fra 2024 mottar sentret fast finansering over Sametingets budsjett. 

Hvem var Kárenaš?

Kárenaš er navnet på Samisk språk- og kultursenter  i Kárášjohka, for å ære den historiske kvinnen Kárenaš.

I gamle dager kom Kárenaš fra Ohcejohka/Utsjok til Kárášjohka med sin reinflokk, og kalte elva Kárenašjohka (Kárenašelva). Hun var en mektig samisk noaidi, og det sies at hun påtok seg å beskytte stedet mot fremmede ånder. Kárenaš flyttet senere til Guovdageaidnu.

Máijá Anti Rasmus har designet Kárenaš sin logo.

Etablering av samisk språk- og kultursenter på permanent basis

Kommune styret i Karasjok kommune vedtok 31. august 2023 å etablere Kárenaš samisk språk- og kultursenter på permanent basis. Karasjok kommune søker fra 2024 om direkte tilskudd (fast post i budsjett) fra Sametinget Kárenaš samisk språk- og kultursenters basisoppgaver som drift, utvikling og lokaltilpassede aktiviteter.

Klikk på denne setningen for å lese protokollen fra kommunestyremøte 31. august 2023.

Dette dokumentet beskriver hvordan Kárenaš samisk språk- og kultursenter skal arbeide: Kárenaš samisk språk- og kultursenters (PDF, 781 kB)

Artikkelliste