Kulturskolen

Karasjok kulturskole er en aktiv skole som tilbyr aktiviteter til barn og unge. Tilbudene blir lagt opp etter aldersbestemte grupper. Kulturskolen jobber for at den enkelte elev skal bli kjent med iboende skapende krefter og legger til rette for utviklingsmuligheter.

Kulturskolen tilbyr musikk, rockeverksted, scenisk dans og samarbeidsprosjekt(er) med grunnskolen. Tilbudene varierer år for år. 

Elevene får anledning til å delta på forestillinger, utstillinger, ungdommens kulturmønstring, tverrfaglig samarbeide, eventuelt prosjekter, andre opptredener og arrangement.

Det at vi er en samisk og flerkulturell kommune gir spesielle utfordringer og muligheter.

 

Hvem kan søke og få tilbud på Karasjok kulturskole?

Skolen er åpen for alle barn og unge i grunnskolen. Det kreves ingen forkunnskaper for opptak i kulturskolen. Elever som går ut av grunnskolen må søke spesielt dersom de ønsker et tilbud videre. Det tas forbehold om at kommunen kan skaffe lærere som har kompetanse innen de enkelte tilbud.

Søknadsfrist

Hovedinntaket for hver høst med søknadsfrist 1. august. Dersom det er ledig kapasitet, kan elever få innvilget søknad om tilbud i kulturskolen ved 2. termin (etter jul). Skolen tar normalt ikke inn elever midt i en termin.

Hvilke kurs tilbyr Karasjok kulturskole?
  • Slagverk
  • Gitar
  • Piano
  • Dans
     
Slik søker du

Fyll i elektronisk søknadsskjema, vedtak sendes ut fortløpende.

Hva koster det?

Kommunestyret fastsetter årlig satser for kommunale avgifter og gebyrer, herunder priser for kultur- og utleiebygg og kommunale barnehager. Fullstendig oversikt over kommunale gebyrer, avgifter og priser finner du i lenken nedenfor.
Vedtatte kommunale gebyrer for 2024