Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt

Dispensasjoner for elgjakt i Karasjok kommunes gis i henhold til retningslinjer vedtatt i kommunestyret 22.6.2020. 

Benytt vårt elektroniske søknadsskjema for å søke om dispensasjon fra motorferdselloven til transport av utstyr til elgjakta.

Søk elektronisk her. Søknadsfrist 6.august, 2021.

Søknader blir behandlet i møte i utmarksutvalget 17.august 2021.

Det er kun jaktleder som skal søke om dispensasjon på vegne av jaktlaget. Før opp navnene på alle medlemmene i jaktlaget det søkes om dispensasjon for.

Se mal for utfylling av elektronisk søknadsskjema her (pdf.).

Husk at jaktfeltskart med markering for hvor leir skal settes opp må vedlegges for at søknaden skal kunne behandles.

I jaktfeltskartene er det inntegnet inntil to faste traseer per jaktfelt og hver jaktlag kan bruke inntil 5 kjøretøy. Tillatte kjøretøy i forbindelse med elgjakt er ATV og UTV. Kart over kjøretrasé som er inntegnet med inntil to traseer, lastes ned av de enkelte jaktlag.

Link til jaktfeltskart finnes her.

Jaktleir kan settes opp inntil 300 meter fra dispensasjonsløype, og åpen løype. Åpen løype, se løypekart.

Dispensasjoner i forbindelse med elgjakt er gyldig 10 dager før jaktstart og 10 dager etter jakt slutt for det aktuelle området.

Det er ikke tillatt med kjøring langs angitte traséer i forbindelse med jakt, bortsett fra oppsett av eller kjøring til og fra leir.

Ved bytte av jaktfelt, samjakt etter avtale med FEFO eller ved tliføyelse av nye medlemmer, må jaktlaget søke ny dispensasjon. Kart for nytt jaktfelt vedlegges.

Jaktlag som skal jakte i Kautokeino og i Anarjohka nasjonalpark som kjører gjennom Karasjok kommune må fortsatt søke dispensasjon, søknadsfrist for dette er også 6.august.

NB! Sommerdispensasjon gjelder ikke for kjøring i eget jaktfelt under jakten! 

Alle jaktlag er pliktig å rydde etter seg etter endt jakt!