Kommunedirektørens forslag til økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022

 

Kommunedirektørens forslag inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for 2022-2025.

Kommunedirektør Kurt Maurstad har idag lagt frem kommunedirektørens anbefaling til økonomiplan 2022-2025, budsjett 2022.

Budsjettet skal nå til politisk behandling. Kommunestyret skal behandle budsjettet 16. desember 2021. Det er kommunestyret som gjennom sine prioriteringer og vedtak fastsetter kommunes økonomiske rammer for perioden 2022-2025. 

Se kommunedirektørens forslag digitalt her.