Kulturskolens drift i midlertidig bygg

Kulturskolen fortsetter med undervisning som vanlig, men i nye midlertidige lokaler.

Piano, slagverk og gitar blir i Musikkbingen. Musikkbingen vil bli plassert ved siden av idrettshallen og midlertidige skolebygg.

Dans for barn målgruppen som går på SFO (klokken 14:00 – 16:00) vil bli på idrettshallen.

Dans for målgruppen barnehagebarn og eldre barn med dans på ettermiddagen/ kveld, vil bli på samfunnshuset.

 

Elever og foresatte på kulturskolen vil få beskjed av kursleder når undervisningssted endrer seg.

 

Går ikke ditt barn på kulturskolen? Her finner du informasjon om kurstilbudet og skjema som benyttes for å melde seg på kurs.

Kontaktinfo

Ansjelika Kemi
Instruktør - Dans
E-post
Telefon 91 83 78 46
Knut Skoglund
Instruktør - Musikk, rytme og slagverk
E-post
Telefon 92 02 21 46
Maria Sokolovskaya
Instruktør - Piano og keyboard
E-post
Telefon 91 30 11 34