Næringsfondet i Karasjok kommune

Karasjok kommune har tilgode kr 225 000 i kommunalt næringsfond. Lokale bedrifter og nyetableringer kan søke om tilskudd. 

Klikk for stort bildeFondets formål:
Næringsfondet kan nyttes til det formål å fremme næringsutviklingsarbeidet gjennom kommunal tilrettelegging og støtte til nyetableringer og videreutvikling av eksisterende bedrifter. Prosjekter som bidrar til å bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom skal prioriteres

Det kan ytes fondsstøtte til:

  • Bedriftsutviklingstiltak
  • Investeringer i bedrifter
  • Kommunalt nærings- og tiltaksarbeid
  • Fysisk infrastruktur for næringsutvikling 

Søknadsfrist: Søknadene behandles fortløpende.

Søknader om tilskudd behandles i næringsfondsstyret. Neste møte er i slutten av august. Dersom du ønsker at saken skal behandles på dette møtet, er søknadsfristen 15. juli 2021

Søknader til næringsfondet skal sendes inn elektronisk på regionalforvaltning.no

Retningslinjer for fondet