Primærnæringsfondet 2024

Kommunestyret har under budsjettbehandling  for 2024 vedtatt bevilgning til primærnæringsfondet. Søknadsfrist er 1. mars.

Bevilgning til fondet er kr. 150 000,-

Les mer om fondet og finn søknadsskjema her