Spillemidler 2022 - Innmelding av nye anlegg

Klikk for stort bildeLag og foreninger eller andre anleggsbyggere som skal søke spillemidler i 2022 må melde inn sine planer til kommunen inne 1. august 2021.

Det er et krav fra Kulturdepartementet at anlegg det søkes spillemidler til skal være prioritert i den kommunale planen dersom det skal gis spillemidler.

Vi minner også om frist for søknad om spillemidler er 15. oktober.

Skjema for innmelding av anleggsplaner (PDF, 266 kB)

Her finner du mer informasjon om hvordan du søker spillemidler

 

Planen sendes:

Karasjok Kommune/Kárášjoga gielda
PB. 84
9735 Kárášjohka

e-post: postmottak@karasjok.kommune.no