Varsel om oppstart- Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok

Med hjemmel i plan-og bygningslovens §§ 12-1, 12-3 og 12-8 varsles det at forslagsstiller Statsbygg har satt i gang følgende planarbeid: Detaljregulering for nytt museumsbygg, RiddoDuottarMuseat, Karasjok.

Henning Larsen Architects AS, som er en del av Rambøll Norge AS, er engasjert som planfaglig rådgiver.

Les mer på våre plansider, under “varsel om oppstart av planarbeid”:

https://www.karasjok.kommune.no/tjenester/plan-bygg-eiendom-og-teknisk/plan/planer-under-arbeid/varsel-om-oppstart-av-planarbeid/