Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok. Kunngjøring og varsling om planoppstart

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det herved at NVE har igangsatt følgende planarbeid:
Detaljregulering for NVE steinbrudd i Karasjok

Varsel om oppstart med vedlegg 1 og vedlegg 2 finnes under lenkene nedenfor:

Varsel om oppstart Karasjok.pdf (PDF, 333 kB)

Vedlegg1 Planinitiativ Karasjok.pdf (PDF, 454 kB)

Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte.pdf (PDF, 164 kB)

Frist for innspill
De som har innspill ved oppstart av planarbeidet, bes sende disse på e-post til alta@ramboll.no eller til Henning Larsen, Postboks 1077, 9503 Alta, innen 04.11.2022. Merk innspillet med oppdragsnummer: 1350050188. Eventuelle
spørsmål i saken rettes til e-post kirsten.svineng@henninglarsen.com eller på tlf. til 974 27 395.

Varslingsbrev med vedlegg er å finne på Karasjok kommunes hjemmeside:
www.karasjok.kommune.no