Vikariat - Hjemmehjelp

Hjemmehjelp (enhet hjemmesykepleie) søker vikarer fra snarest til uke 35. 

Arbeidstiden er mandag-torsdag fra kl.08:00-15:30, hvis ikke annet avtales.

Dersom du synes det er interessant å jobbe med mennesker kan vi tilby deg en unik sommer der du er med på å utgjøre en forskjell. 

Vi trenger deg som kollega, så ta kontakt!

Vi har behov for motiverte og engasjerte vikarer som har gode samarbeidsevner, både med tjenestemottakere og i team. Vi har behov for deg som har gode evner til å arbeide systematisk og målrettet, samt evne til å tilegne seg nye kunnskaper, slik at du vil kunne bidra til å gi gode tjenester. Vi trenger deg som har gode kommunikasjonsferdigheter, er lyttende og løsningsorientert.

Arbeidsoppgaver

Hjemmehjelpen er en del av det tverrfaglige samarbeidet i enhet hjemmesykepleie, og deltar i det totale tjenestetilbudet til tjenestemottakere. Arbeidsoppgavene består primært av å yte praktisk bistand, som renhold av hjemmet til brukerne av tjenesten. I de tilfeller der det er behov yter også hjemmehjelp bistand til oppgaver som er knyttet til egenomsorg og personlig stell. 

Hjemmehjelpen arbeider etter oppsatte lister og dokumenterer utført arbeid. Opplæring vil bli gitt.

Kvalifikasjoner

-       Førerkort klasse B.

-       Beherske norsk, både skriftlig og muntlig. Det er en fordel å beherske samisk muntlig.

-       Søkeren bes om å oppgi sine språkkunnskaper innenfor andre språk.

-       Tilfredsstillende politiattest skal leveres for tiltredelse i stillingen.

Lønns- og arbeidsvilkår

-       Lønn etter gjeldende avtaleverk

-       Gode forsikrings- og pensjonsvilkår

-       Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer informasjon.

Kontaktinformasjon
Ved spørsmål om stillingen eller ønske om mer informasjon, ta kontakt for en uforpliktende samtale med enhetsleder for hjemmesykepleie Stina Rolstad på telefon 920 92 726 eller på e post; stina.rolstad@karasjok.kommune.no.