Kommunal planstrategi 2020-23

Karasjok kommune vedtok i kommunestyresak PS 20/58 kommunal planstrategi for 2020-2023, der det ble vedtatt å utarbeide ny kommuneplan.

Den kommunale planstrategien er ikke en plan med mål og strategier, men et hjelpemiddel for det nye kommunestyret til å tilrettelegge for ønsket utvikling i kommunen. Formålet med kommunal planstrategi er å avklare hvilke planoppgaver som skal prioriteres i valgperioden, dvs. hvilke planer kommunen skal starte opp med eller videreføre.

Kommunal planstrategi 2020-23 (PDF, 2 MB)